Sample menu:

Rotavdraget:

Om du renoverar ett hus eller bostadsrätt så kan du få tillbaka 30% av arbets-
kostnaden upp till
50 000 kronor.

Läs mer »

Information om Rotavdraget

Krav för att få göra skatteavdrag:
  • Att sökanden vid beskattningsårets utgång var minst 18 år
  • Att sökanden haft utgifter för ROT-arbete
  • Att ROT-arbetet är hänförligt till sökandes hushåll
  • Att sökanden själv äger den bostad där ROT-arbetet utförts
  • Att den som utfört arbetet innehar F-skattsedel Det är kostnaderna för själva arbetet som sänks med 30 %.
Kostnaderna för byggnadsmaterialet får du stå för själv. Eftersom det är arbetskostnaden som blir lägre med ROT-avdraget så sparar du mest på arbetsintensiva jobb med låga materialkostnader. Om du renoverar och märker att arbetskostnaderna kommer att överstiga den avdragsberättigade summan innan taxeringsåret är slut är det alltså behandling av ytskikt, som målning, slipning av golv och vissa snickerier, du ska satsa på. Ett annat alternativ är att pausa bygget och fortsätta i januari igen.
Tänk också på att de 50 000 kronorna som man får dra av varje år gäller per person. Om ni är två eller fler som äger renoveringsobjektet tillsammans kan ni utnyttja det.

Ett exempel om tre syskon äger ett fritidshus tillsammans som de vill renovera. De har då rätt till ett avdrag på 50 000 kronor vardera: Om arbetskostnaderna är 500 000 kronor kan de tillsammans spara 150 000 kronor genom att utnyttja ROT-avdraget.

Exempel på arbeten som berättigar till avdrag:
Arbetet ska avse reparation, underhåll, eller om- eller tillbyggnad exempelvis renovering av kök och badrum, ommålning, tapetsering och golvläggning. Arbetena bör typiskt sett vara sådana som utförs i eller i nära anslutning till bostaden. Arbete för att tillverka måttbeställda inventarier, t.ex. köksluckor och dörrar, som utförs hos tillverkaren ingår inte. Inte heller arkitektarbete eller motsvarande. Nybyggande av bostadshus eller komplementhus omfattas inte.

Läs mer på
skatteverkets hemsida »